EN English

Bertus Gerssen

G.J. de Rook’s Alfabet

Samen met G.J. de Rook heb ik het door hem uitgesproken alfabet gefotografeerd, zowel in het Nederlands als in het engels. Twee publicaties volgden, uitgebracht door Stencilwerck editions.

Door het onderzoeken van de grenzeloze mogelijkheden van ‘Concrete poetry’, komt onze eigen ‘Concrete poet’ laureaat G.J. de Rook, met een zeer eigenzinnig alfabet.
Letterlijk, voor de eerste maal in de geschiedenis krijgt elke letter zijn/haar eigen natuurlijke, onnavolgbare uitdrukking. Zowel universeel als strikt gebonden aan de persoon G.J. de Rook.
Niet alleen dat, maar dit nieuwe, nimmer meer uit te wissen alfabet wordt meteen po√ętisch ingezet. Welke zijn de woorden van wijsheid die G.J. de Rook wil overbrengen aan de pagina’s van dit prachtig uitgevoerde boekje? Dit is aan de lezer om te ontcijferen. En het is tevens aan de lezer om in G.J. hierin te volgen, om zijn of haar eigen individuele alfabet uit te voeren in de mal van dit alfabet boek. Ieder zijn eigen alfabet boek. Ieder zijn eigen alfabet.

Alfabet Boek

Door G.J. de Rook

Stencilwerck editions SE #01 (nederlandse gelimiteerde oplage van 26) en #05 (engelse gelimiteerde oplage van 26)

De letter N uitgesproken door G.J. de Rook (engels)

De letter M uitgesproken door G.J. de Rook (engels)

De letter K uitgesproken door G.J. de Rook (engels)

De letter D uitgesproken door G.J. de Rook (engels)

De letter U uitgesproken door G.J. de Rook (engels)