EN English

Bertus Gerssen

Op vrijdag 15 maart 2019 vindt de opening plaats van de duo-groepstentoonstelling Anesthesiegeïnitieerd door de Grafische werkplaats en Peer in Gallery.

Peer in en de Grafische Werkplaats hebben negen fotografen de mogelijkheid geboden zich onder te dompelen in de grafische technieken. Gedurende een aantal weken hebben zij nieuw werk ontwikkeld vanuit hun eigen praktijk, waarbij er gebruik werd gemaakt van de diverse mogelijkheden van de Grafische Werkplaats. Als afsluiting van deze periode wordt het werk tentoongesteld in de vorm van een duo-expositie. Tegelijkertijd op twee locaties, bij de Grafische werkplaats en bij Peer In Gallery zullen de werken van negen fotografen te zien zijn.

De meest gebruikte strategie om met de continue beeldenstroom om te gaan is anesthesie -in de letterlijke zin dat zintuigelijke prikkels niet meer doordringen tot het bewustzijn” – Mark Greif.

Opening tijdens Hoogtij #56; tijd: 19:00-23:00
Locaties Peer in: Elandstraat 200, Grafische werkplaats Prinsegracht 16

Voor Hok Gallery maakte ik een portret van bassist Jah Wobble. Van de late jaren zeventig tot en met de jaren tachtig speelde hij in de band PiL, en daarna speelde hij met grote artiesten zoals Björk, Brian Eno etc… Jah Wobble, oftewel John Wardle heeft van 26 november 2018 tot 5 januari 2019 zijn allereerste expositie van zijn schilderijen in Hok Gallery, home of contemporary underground.

In situ is geselecteerd voor De best verzorgde boeken 2017 door de Studentenjury. 

Ik voel me zeer vereerd om gekozen te zijn door de jury. Vanaf 28 september zal In Situ te zien zijn in het Stedelijk, Amsterdam als doorlopende voorstelling van de door de studentenjury geselecteerde boeken.

Tegelijkertijd met de vakjury hebben 5 studenten van kunstacademies in Nederland zich gebogen over 342 ingezonden boeken. Zij kwamen tot een selectie van 31 boeken.
Eind september zal er van de Studentenselectie ook een catalogus in kleine oplage verschijnen. Deze is ontworpen door Ruby van Vucht, een van de juryleden en net afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie.

De samenstelling van de studentenjury is als volgt:
Birgit Vredenburg (Hogeschool Utrecht), Patrick Sanders (ArtEZ Arnhem), Auke Lansink (KABK Den Haag), Ruby van Vucht (Gerrit Rietveld Academie Amsterdam) en Malkin Gewinner (Werkplaats Typografie Arnhem).

Donderdag 24 mei gaat de Haagse underdog filosoof Mr Pelham in gesprek met fotograaf Bertus Gerssen over In Situ, zijn meest recente fotoproject.
Het gesprek zal gaan over de filosofische denkbeelden van Bertus en zijn motivatie voor het maken van dit boek.
Ook wordt er ingegaan op creatieve en technische afwegingen die hij maakte tijdens de totstandkoming van dit project. Er is deze avond uiteraard ruimte voor het stellen van vragen en het bezichtigen van de tentoonstelling.

U bent van harte welkom bij Peer in:

Donderdag 24 mei 2018, om 19:00 uur

Elandstraat 200
2513 GX  Den Haag

Van 9-16 februari is In Situ te zien als onderdeel van de Graukunst tentoonstelling VOID in The Grey Space in the Middle is. VOID is een groepsexpositie van diverse internationale kunstenaars waaronder Nik Christensen, Harold de Bree, Philip Vervaet, Theis Wendt e.a. Het is onderdeel van het muziekfestival Grauzone 2018, voor de tweede keer op rij gehouden in Den Haag in het Paard, Prins 27 en The Grey Space in the Middle. Enkele foto’s van In Situ zijn te bewonderen aan de muur. Eveneens is het boek In Situ daar te koop. De finissage met live muziek zal plaatsvinden op vrijdag 16 februari vanaf 17:30.

Tevens geef ik donderdag 15 februari om 20:00 een lezing bij Page Not Found in de Boekhorststraat 25A (in de winkel van Any Frame) Den Haag. Ik zal daar vertellen over het ontstaan van In Situ, hoe ik het boek samen met de ontwerpers van We Are Amp gemaakt heb. U bent van harte welkom, graag even aanmelden bij Page Not Found.

Dutch National Portrait Gallery stelde FACE TIME samen voor het project Identiteit in de Samenleving van stichting Kunst en Cultuur in Beweging, in samenwerking met NS. In FACE TIME reageren zes fotografen op zes schilderijen uit zes museumcollecties. De nieuwe generatie portrettisten legt connecties tussen oude en nieuwe kunst en slaan een brug tussen kunstwerken en mensen. FACE TIME toont het niet aflatende belang om op vooroordelen en verschillen te reflecteren en te blijven werken aan een samenleving waarin men niet alleen tolerant is, maar ook respect opbrengt voor degene die afwijkt. FACE TIME is tijd die je aan de ander besteedt terwijl je elkaar met volle aandacht in de ogen kijkt. De titel verwijst ook naar het tijdselement dat er tussen de ontstaansjaren van het schilderij en de foto zit. Bij elk gekoppeld portret is een podcast te beluisteren. Hierin vertelt de museumdirecteur/curator over het schilderij, en de fotograaf over de persoon die is gefotografeerd. Want wie is die ander eigenlijk die je in de ogen kijkt? FACE TIME is voor Dutch National Portrait Gallery gemaakt door curator Hedy van Erp.

Kijk ook op: http://kunstencultuurinbeweging.nl

Klik hier voor de podcast over mijn portret: http://kunstencultuurinbeweging.nl/2-2/