EN English

Bertus Gerssen

Donderdag 24 mei gaat de Haagse underdog filosoof Mr Pelham in gesprek met fotograaf Bertus Gerssen over In Situ, zijn meest recente fotoproject.
Het gesprek zal gaan over de filosofische denkbeelden van Bertus en zijn motivatie voor het maken van dit boek.
Ook wordt er ingegaan op creatieve en technische afwegingen die hij maakte tijdens de totstandkoming van dit project. Er is deze avond uiteraard ruimte voor het stellen van vragen en het bezichtigen van de tentoonstelling.

U bent van harte welkom bij Peer in:

Donderdag 24 mei 2018, om 19:00 uur

Elandstraat 200
2513 GX  Den Haag

Van 9-16 februari is In Situ te zien als onderdeel van de Graukunst tentoonstelling VOID in The Grey Space in the Middle is. VOID is een groepsexpositie van diverse internationale kunstenaars waaronder Nik Christensen, Harold de Bree, Philip Vervaet, Theis Wendt e.a. Het is onderdeel van het muziekfestival Grauzone 2018, voor de tweede keer op rij gehouden in Den Haag in het Paard, Prins 27 en The Grey Space in the Middle. Enkele foto’s van In Situ zijn te bewonderen aan de muur. Eveneens is het boek In Situ daar te koop. De finissage met live muziek zal plaatsvinden op vrijdag 16 februari vanaf 17:30.

Tevens geef ik donderdag 15 februari om 20:00 een lezing bij Page Not Found in de Boekhorststraat 25A (in de winkel van Any Frame) Den Haag. Ik zal daar vertellen over het ontstaan van In Situ, hoe ik het boek samen met de ontwerpers van We Are Amp gemaakt heb. U bent van harte welkom, graag even aanmelden bij Page Not Found.

Dutch National Portrait Gallery stelde FACE TIME samen voor het project Identiteit in de Samenleving van stichting Kunst en Cultuur in Beweging, in samenwerking met NS. In FACE TIME reageren zes fotografen op zes schilderijen uit zes museumcollecties. De nieuwe generatie portrettisten legt connecties tussen oude en nieuwe kunst en slaan een brug tussen kunstwerken en mensen. FACE TIME toont het niet aflatende belang om op vooroordelen en verschillen te reflecteren en te blijven werken aan een samenleving waarin men niet alleen tolerant is, maar ook respect opbrengt voor degene die afwijkt. FACE TIME is tijd die je aan de ander besteedt terwijl je elkaar met volle aandacht in de ogen kijkt. De titel verwijst ook naar het tijdselement dat er tussen de ontstaansjaren van het schilderij en de foto zit. Bij elk gekoppeld portret is een podcast te beluisteren. Hierin vertelt de museumdirecteur/curator over het schilderij, en de fotograaf over de persoon die is gefotografeerd. Want wie is die ander eigenlijk die je in de ogen kijkt? FACE TIME is voor Dutch National Portrait Gallery gemaakt door curator Hedy van Erp.

Kijk ook op: http://kunstencultuurinbeweging.nl

Klik hier voor de podcast over mijn portret: http://kunstencultuurinbeweging.nl/2-2/

Voor ‘Wordt Vervolgd’, het magazine van Amnesty International maakte ik een portret van Kathryne Bomberger, directeur van de Commissie Verdwenen Personen. Het artikel is te lezen op de website van Amnesty International.

Op 26, 27 en 28 mei openen de loodsgebruikers in De Besturing hun deuren. Een werkplaats-expo, tussen de machines en het stof.

Bezoek onze oude fabriekshal op industriegebied de Binckhorst en neem een kijkje in het ontwerp- en produktieproces; prototypes, work in progress, mislukkingen en de eindresultaten.

Opening vrijdag 26 mei 17.00
zaterdag 27 mei en zondag 28 mei 11.00 – 17.00

Laser BRO (Marc Vermeulen)
In Situ (Bertus Gerssen/WE-ARE-AMP)
Luuk van Vliet
Tiddo de Ruiter
Maarten Schenkeveld
Marcel Kerkmans
Dennis Slootweg

Frieze magazine maakte een reportage over Rewire 2017 en ‘In situ’ kreeg daarin volop aandacht. Lees hier het artikel van ROBERT BARRY: Postcard The Hague

Rewire Festival and a photography project documenting Den Haag’s underground

Across the walls of The Grey Space, photos are roughly printed in black and white and pasted to the walls, like fly posters. I can see beer sprayed across a crowded dance hall; an electric guitar leaning against an amp, daisy-chained through a string of effects pedals; piles of cd-rs arranged neatly on a concrete floor, studied and traded by serious-looking young men. Sitting amongst the flyered walls sits a bulky old photocopier, as if ready, at any minute, to churn out countless more.