EN English

Bertus Gerssen

De Paspoortkwestie

Op 27 juli 2010 heeft Louise van Luijk beroep aangetekend tegen de beslissing van de overheid om haar geen geldig paspoort te verstrekken. Ze weigert namelijk om haar vingerafdrukken af te staan en te laten opslaan in een digitaal overheidsregister. De beslissing om haar aanvraag niet in behandeling te nemen betekent dat de overheid, in deze de burgemeester van ’s Gravenhage, weigert om haar een geldig ID-bewijs te verstrekken. Een reisdocument welke een Nederlands burger als persoonsbewijs nodig heeft om aan de identiteitsverplichtingen te kunnen voldoen. Door haar dit te onthouden worden haar, sinds 21 januari 2010, fundamentele burgerrechten en elementaire levensbehoeften ontnomen. Ondanks haar gerechtvaardigde argumenten en juridisch beroep op hogere wetgeving, bleef de burgemeester bij zijn beslissing. Hij stelt zich daarbij op het standpunt dat hij, ook al is hij in deze het bevoegd gezag, dit geval niet aan de Rechten van de Mens kan toetsen en dat die toetsing uitsluitend, via de route van bezwaarschrift, door de rechter mogelijk zou zijn. Per 19 juli 2010 was deze beschikking definitief. Zelfs een kort geding op 11 mei met verzoek haar een tijdelijk nooddocument te verstrekken vond geen gehoor bij de voorzieningenrechter. Als zwangere vrouw komt ze daardoor niet in aanmerking voor reguliere medische hulp. Ook kon ze haar inmiddels geboren dochtertje, niet zelf aangeven bij de Burgerlijke Stand.

De vereniging Vrijbit heeft begin augustus 2009 al een rechtszaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om de huidige Paspoortwet buiten werking te laten stellen. Sinds het in werking treden van de paspoortwet op 21 september 2009 zijn er ook nationale rechtszaken hierover opgestart. De EHRM zaken zijn niet ontvankelijk verklaard omdat eerst alle nationale rechtsmiddelen dienen te worden uitgeput. Vandaar dat er inmiddels zowel een collectief civiele rechtszaak tegen de Staat wordt gevoerd tegen de Paspoortwet als diverse individuele bestuursrechtelijke zaken tegen burgemeesters in allerlei delen van het land. Louise is na de afwijzing van haar bodemprocedure inmiddels in beroep gegaan bij de Raad van State. Tegelijk met de zaken van W. Willems en H. Kooistra diende deze zaak op 2 april 2012. Een uitspraak wordt gewoonlijk binnen zes weken verwacht, maar waarschijnlijk zal het hier langer duren, gezien de complexiteit van deze zaak.

Een artikel over deze drie zaken werd gepubliceerd op 3 april 2012 in de NRC Next. Drie van mijn foto’s werden hiervoor gebruikt met tekst van Wilmer Heck. Bekijk het artikel hier: Blijf van mijn vingers af.

Louise’s verhaal is te volgen op deze sites: louisevspaspoortwet.nl en vrijbit.nl.

Louise van Luijk voert al sinds 27 juli 2010 een procedure tegen de burgemeester van 's Gravenhage omdat ze geen rechtsgeldig identiteitsbewijs krijgt.

Wim Willems, ondernemer uit Geleen: "Ik wil nu een grens trekken."

Peter Jongeneelen heeft een procedure aangespannen tegen de gemeente Amsterdam. Hij ziet de paspoortwet als onrechtmatig omdat deze een ontoelaatbare inbreuk maakt op het EVRM.

Peter Jongeneelen

Miek Wijnberg, voorzitter van stichting Vrijbit, is een procedure begonnen in de gemeente Utrecht. Vrijbit is een organisatie die zich grensoverschrijdend inzet voor het recht op privacy, vrije communicatie en toegang tot informatie.

Miek Wijnberg

Henk Kooistra (27), jurist uit Ter Kaple

Hans Eversteijn. "Ik ben in deze zaak vastberaden. Het gaat niet om winnen of verliezen in deze kwestie, ik wil niet, als het fout gaat in Nederland en Europa, er op worden aangesproken dat ik niets heb gedaan, zeker niet door mijn kinderen."

Hans Eversteijn toont de oude persoonsbewijzen van zijn ouders uit de Tweede Wereldoorlog